Chasing The Hihat

"Ons terrein is bij de terreinmanager van Festivalpoort in goede handen. We hebben aanzienlijk minder schades aan het gras en andere natuur. Het is fijn om iemand bij je productie te hebben die zich voor 100% focust op de logistiek en het terrein."

- Malou Jongejans, Chasing The Hihat
Events (voor opdrachtgever Chasing The Hihat):
Datum: vanaf juli 2016

Gebruikte diensten:

• Terreinmanager
Chasing the Hihat maakt voor meerdere producties gebruik van de terreinmanager van Festivalpoort. Gezien de kwetsbaarheid van de natuur waar de festivals plaatsvinden, is de terreinmanager van grote waarde. Het ontvangen en doorverwijzen of begeleiden van de leveranciers hoort hier bij onze taken, zodat de (technische) productie meer de handen en het hoofd vrij heeft. Naast de algehele aansturing van de logistiek ligt de focus ook op het behouden van de natuur, zoals bomen, planten en het gras. Het aantal schades aan de natuur is met de inzet van de terreinmanager aanzienlijk afgenomen!